2.11.20

Σπύρος Σφέτας: η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.