11.10.20

" ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΜΕΝ ΚΑΙ ...": Μπαίνει τέλος στις διεκδικήσεις για επικουρικές συντάξεις και δώρα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα." Κατατέθηκε η τροπολογία για τα αναδρομικά και θα είναι μειωμένα τα αναδρομικά των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν θα πάρουν πίσω όλες τις μειώσεις όπως στον ιδιωτικό τομέα. Μπαίνει τέλος οι διεκδικήσεις για επικουρικές συντάξεις και δώρα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα αναδρομικά 11μηνου σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, τα οποία υα καταβληθούν μέχρι τέλος Οκτωβρίου.

Η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)” αναφέρει ότι τα αναδρομικά ποσά που θα καταβληθούν στους συνταξιούχους του Δημοσίου αφορούν μόνο τις περικοπές του νόμου 4093/2012 και όχι τις περικοπές του 4051/2012, οι οποίες έχουν κριθεί από το Ελεγκτικό συνέδριο σύμφωνες με το Σύνταγμα.

Αναδρομικά συνταξιούχων – αποστράτων: Ψαλίδι με (ν)Τροπολογία

Η τροπολογία αναφέρει ότι τα αναδρομικά ποσά που θα καταβληθούν στους συνταξιούχους του Δημοσίου αφορούν μόνο τις περικοπές του νόμου 4093/2012 και όχι τις περικοπές του 4051/2012, οι οποίες έχουν κριθεί από το Ελεγκτικό συνέδριο σύμφωνες με το Σύνταγμα.

Στους συνταξιούχους του Δημοσίου ανήκουν οι πολιτικοί συνταξιούχοι, οι απόστρατοι, καθώς και οι συνταξιούχοι όλων των ειδικών μισθολογίων (δικαστές, καθηγητές, γιατροί ΕΣΥ, κ.ά.).

Έτσι, ενώ οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα θα λάβουν αναδρομικά για τις μειώσεις και των δύο νόμων οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τομέα θα λάβουν αναδρομικά των μειώσεων μόνο του νόμου 4093/2012.

Παράλληλα οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τομέα που θα πάρουν τα αναδρομικά του 11μηνου για το νόμο 4093/2012 δεν θα έχουν άλλες αξιώσεις για κύριες και επικουρικές συντάξεις, για επιδόματα αδείας και δώρα, αποκλείοντας ουσιαστικά κάθε ενδεχόμενο πιλοτικής δικής για την διεκδίκηση των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων και των δώρων.

Επίσης ότι τυχόν επιπλέον αναδρομικά, θα πληρωθούν σε συνταξιούχους που έχουν δικαστικές αποφάσεις αφού αφαιρεθούν τα ποσά του 11μήνου που θα τους καταβληθούν.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα λάβουν αναδρομικά από τις μειώσεις που έφερε ο νόμος 4051/12 και αφορούσε μείωση 12% για κύριες συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ παρά μόνο τις μειώσεις του νόμου 4093 του 2012 με βάση το σύνολο κύριας και επικουρικής σύνταξης που έπαιρνε ο συνταξιούχος μετά τις προηγούμενες μειώσεις.

Για άθροισμα συντάξεων από 1.000 έως 1.500 € επιβλήθηκε νέα εισφορά ύψους 5%, για άθροισμα 1.500 έως 2.000 € 10%, για άθροισμα 2.000 έως 2.500 € 15% και για άθροισμα άνω των 2.500 € 20%.

Επομένως τα αναδρομικά 11μήνου για τις κύριες συντάξεις του Δημοσίου θα έχουν μόνο την επιστροφή του νόμου 4093, που κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή θα επιστραφούν οι μειώσεις 5% ως 20% που επιβλήθηκαν σε κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ ή σε άθροισμα κύριων και άλλων συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρη την Τροπολογία με ένα κλικ ΕΔΩ

ΠΗΓΗ:https://www.armyvoice.gr/