7.10.20

Τραγούδι για τον Α΄Βαλκανικό Πόλεμο

 Ως πολεμά ο Έλληνας

Τραγούδι του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου

Τυπικά ξεκίνησε στις 25 Σεπτεμβρίου 1912 με την κήρυξη πολέμου από το Μαυροβούνιο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελλάδα εισήλθε στον πόλεμο στις 5 Οκτωβρίου 1912.Μας το έστειλε ο  

Σάββας Ηλιάδης