8.9.20

"98 χρόνια από τη γενοκτονία του Μικρασιατικού Ελληνισμού"