3.6.20

Καλεντερίδης, Κωστίδη (τουρκ.επιδιώξεις, έρευνες υδρογονανθράκων στην ανατ.Μεσόγειο)