3.5.20

Το Σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης μετά τον κορονοϊό

Η πανδημία πλέον άρχισε να υποχωρεί και η ανθρωπότητα δύναται να επιστρέψει σε ρυθμούς κανονικότητας. Η υποχώρηση αυτή προβλέπεται να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην πολιτισμική και οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η πολιτισμική και οικονομική «επανεκκίνηση» πρέπει να είναι συντονισμένη και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι είναι μια προσπάθεια που αφορά τη διεθνή κοινότητα και οποιοδήποτε πισωγύρισμα θα είναι απειλή για την ανάκαμψη. Κι ενώ οι διεργασίες αποκατάστασης εκτελούνται, το πρώτο βήμα έγινε. Η δημιουργία ενός κοινού ταμείου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας το οποίο θα κινητοποιήσει επενδύσεις 2 τρισ. ευρώ βρίσκεται υπό συζήτηση.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι το αν θα μπορέσει η χώρα μας να εξασφαλίσει ότι οι πρόσθετοι πόροι που θα ληφθούν από το ταμείο δεν θα αποτελέσουν δάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια, μέσω δανείων από τις χρηματαγορές, ώστε να υπάρξει ρευστότητα και να μειωθεί η καταβολή εισφορών στα Βόρεια κράτη.
Επίσης, μακροπρόθεσμα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού. Η παραγωγή λοιπόν θα πρέπει να επανέλθει άμεσα στην Ευρώπη όπως προβλέπεται και από τις ιδρυτικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η παραγωγή και η διανομή αναλώσιμου υλικού για τις υγειονομικές μονάδες της χώρας, μπορεί να γίνει από ελληνικές επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 
Τέλος, ένας ακόμη τομέας που έχει πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού είναι ο τουρισμός. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίος ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάκαμψης του τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για την παροχή βοήθειας κατά τη θερινή περίοδο και θα αποφασίσει ένα κοινό σύνολο ευρωπαϊκών νέων κανόνων που θα πρέπει να εφαρμοστεί για την επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας. Η Ελλάδα μέσα σε αυτή την κρίση, κατάφερε να οικοδομήσει μια εικόνα χώρας υγειονομικής εμπιστοσύνης που θα της επιτρέψει φέτος να περιορίσει, ότι καταφέρει να περιορίσει από τη φετινή ζημιά, αλλά και να σχεδιάσει το αύριο στον τουρισμό μέσα στη νέα πραγματικότητα.             

Με εκτίμηση
                                    Γεώργιος Δρακούλης

gdrakoulis1@gmail.com