23.4.20

Αγιος Γεώργιος | Ο προστάτης του στρατού ξηράς