12.3.20

Ομιλία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο προσωπικό των επιχειρησιακών ομάδων RABIT του FRONTEX