7.3.20

Αντιπρύτανης ΑΠΘ: "Κατασκευάστηκε τεχνητά ο Κορωνοϊός"