10.3.20

Τα ξέχασαν;


Γιατί στην απαγόρευση λειτουργίας -εξ αιτίας του ιού-  των Σχολείων, φροντιστηρίων κ.λ.π. ΔΕΝ συμπεριελήφθησαν τα ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, όπου εκεί συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων;
Τα ξέχασαν; 'Ισως. 
 Θα πρέπει η απαγόρευση λειτουργίας να γίνει ΑΜΕΣΑ!

Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ