2.2.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 8η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ )

Γράφει ο συνεργάτης μας, Νίκος Ρούσσης

Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!
Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή…………………..
Συνέχεια λοιπόν…..
«Στην ‘Ελλάδα χρεωστούμε τα φιλολογικά μας είδη, από το δράμα ως την ιστορία, από την νουβέλα ως την πραγματεία, από τον ρητορικό λόγο ως το επίγραμμα.
Τις αρχές της φιλοσοφίας μας, της νομικής μας και πολλούς από τούς πολιτικούς μας θεσμούς και τις πολιτικές μας ιδέες.
Τα πρώτα βήματα σε πολλές από τις επιστήμες μας και το σπουδαιότερο, τό επιστημονικό πνεύμα, πού έκανε δυνατή τη λογική γνώση τού κόσμου.
Σ ’αυτά οι ‘Έλληνες είναι μοναδικοί.
Είναι ένα περίεργο πράγμα ότι αν ή ‘Ελλάς δεν είχε υπάρξει, δεν μπορούμε νά φανταστούμε ότι θα υπήρχε ή σύγχρονη επιστήμη.
Με άλλα λόγια, χωρίς την ‘Ελλάδα, ό σύγχρονος δικός μας κόσμος δεν θα υπήρχε. Βρίσκουμε στην Αίγυπτο, στην Ασσυρία, στην Κίνα, στις Ινδίες κάτι γνώσεις αστρονομίας, γεωδαισίας, ιατρικής.
’Αλλά πουθενά έξω από την ‘Ελλάδα δεν βρίσκουμε την πνοή εκείνη πού χωρίς αυτήν αληθινή επιστήμη δεν είναι δυνατή. Το πάθος τού ανθρώπου να γνωρίσει και να εννοήσει, να βρει τη λογική εξήγηση για το κάθε τί, από φιλολογικό ύφος ως τον φυσικό κόσμο, από την αρρώστια ως την γραμματική.
’Από αυτό το πάθος για την γνώση, πού ή Ευρώπη το πήρε από την ‘Ελλάδα, έρχονται ό νεώτερος πολιτισμός μας, πού μεταμόρφωσε την Δύση, και από την Δύση επήγε στην Ανατολή για να την μεταμορφώσει και αυτήν.
Και αυτά πού ό κόσμος μας χρεωστάει στην ‘Ελλάδα είναι τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία….».
RICHARD LIVINGSTONE


«‘Ο μόνος δρόμος να γίνουμε αμίμητοι, είναι να μιμηθούμε την ‘Ελληνική αρχαιότητα».
Γερμανός ιστορικός

« ‘Η Ρώμη στάθηκε μια αιώνια πόλη, αλλά ή ’Αθήνα είναι ο κόσμος ολόκληρος !» ΦΟΥΡΤΒΕΝΓΚΛΕΡ

“Oι Επιτυχίες τού αρχαίου ‘Ελληνισμού υπήρξαν τεράστιες, πολυάριθμες και αναντικατάστατες, από άλλον πολιτισμό μέχρι σήμερα.». ARNOLD TOYNBE
«‘Η αρχή σχεδόν όλων των μεγάλων πραγμάτων βρίσκεται στην ‘Ελλάδα. ‘Η ιστορία τού κόσμου συνίσταται κυρίως στην ανάμνηση εκείνων των εποχών, όταν ένα τμήμα της ανθρωπότητες υψώθηκε πέρα από τον εαυτόν του, άνθισε και καρποφόρησε. Πουθενά αλλού δεν μπορείς να βρεις έργα όπως τού Φειδία, δια λόγους όπως τού Πλάτωνος, ποιήματα όπως τού Αισχύλου και τού Ευριπίδη».
G. MURRAY The Legacy of Greece

«Είναι ντροπή να λέγονται μορφωμένοι όσοι δεν μελετούν τούς αρχαίους ‘Έλληνες συγγραφείς». RABALELAIS Συγγραφεύς

«‘Ο Έλλην, το ευνοούμενο παιδί της μοίρας, χωρίς παρ’ όλα αυτά να γίνει κακομαθημένο απαλλάχθηκε της πειθαρχίας στην οποίαν υποβλήθηκε ή υπόλοιπη ανθρωπότητα.
Δεν χρειάστηκε να μάθη το μάθημα, πώς στον φόβο τού Κυρίου βρίσκεται ή αρχή τής Σοφίας». JANE ELLEN HARRISON Λέκτωρ Πανεπιστημίου Καίμπριτζ

« Χωρίς αυτό πού αποκαλούμε οφειλή μας προς την ‘Ελλάδα δεν θα είχαμε ούτε την θρησκεία μας, ούτε την φιλοσοφία μας, ούτε την επιστήμη μας, ούτε την πολιτική μας. Θα ήμασταν σκέτοι βάρβαροι.
‘Ο πολιτισμός είναι ένα δένδρο πού έχει τις ρίζες του στην ‘Ελλάδα ή για να δανειστώ μια προσφορότερη μεταφορά από τον Κλήμη τον ’Αλεξανδρέα ένας ποταμός πού δέχτηκε πολλά ποταμάκια από κάθε πλευρά. Όμως ή κύρια πηγή του είναι ‘Ελληνική».
W. R. INGE.

« ‘Όταν ή Γή θα αφήνει την τελευταία της πνοή στο διάστημα, ή τελευταία της λέξη θα είναι….. ‘Ελλάς!». ZAN RISPEΝ.

«Οί ‘Έλληνες απήλλαξαν τις φυσικές επιστήμες από τό μυστήριο και την μαγεία και ίδρυσαν την λελογισμένη επιστήμη της Φύσεως όπως σήμερον την αντιλαμβανόμεθα». ΜΠΕΡΤΕΛΩ

«Το γνώρισμα τού κάλλους είναι το πιο χτυπητό χαρακτηριστικό τού ‘Ελληνισμού». RICHARD LIVINGSTONE.

‘Ο φιλόσοφος της ιστορίας Καρλ Γιάσπερς, θεωρεί την εποχή τού κλασσικού ‘Ελληνισμού «αξονική», δηλαδή ότι λειτουργεί ως άξων, γύρω από τον οποίον περιστρέφονται οι μετέπειτα εποχές.
«Τότε» μας λέγει «ετέθησαν τα πνευματικά θεμέλια της ανθρωπότητες, εκείνα από τα οποία αντλεί ακόμα και σήμερα τήν ουσία της...
’Από τότε δεν συνέβη παρά ένα μόνον γεγονός... εντελώς νέο, ή εμφάνιση τής επιστημονικής - τεχνικής εποχής.
Την εποχή εκείνην, 800-200 π.χ. αλλά κυρίως γύρω στο 500 π.χ. πλάσθηκαν οί θεμελιώδεις κατηγορίες, συμφώνως προς τις οποίες σκεπτόμαστε ακόμη και σήμερα...
Για πρώτη φορά ανεδείχθησαν φιλόσοφοι...
ό άνθρωπος έγινε ικανός ν’ αποσπασθεί εσωτερικώς από τον κόσμο και να τον τοποθετήσει ολόκληρο εμπρός του.
Τότε αποκτά συνείδηση της ιστορίας.
Τότε για πρώτη φορά άνθρωποι κάνουν σχέδια για να διευθύνουν την πορεία των γεγονότων, φαντάζονται τον καλλίτερο τρόπο οργανώσεως της κοινωνικής ζωής, διοικήσεως και διακυβερνήσεως.
Ως τις ημέρες μας, ή πνευματική ζωή της ανθρωπότητας παραμένει συνδεδεμένη με την αξονική περίοδο.
Βεβαίως, δεν έπαυσαν να γίνονται μεγάλες πνευματικές δημιουργίες, αλλά κίνητρό τους στάθηκε ή γνώσις των αξιών, πού είχαν κτηθεί κατά την αξονική περίοδο !».
ΚΑΡΛ ΓΙΑΣΠΕΡΣ.

‘Όλοι ήμαστε ‘Έλληνες, όλη ή Δύση είναι ‘Ελλάς, όλοι οι Δυτικοί,είναι ‘Έλληνες εν εξορία !.
ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΡΓΚΕΣ ’Αργεντινός Συγγραφέας.

Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.

Συνεχίζεται