1.2.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 7η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ )

Γράφει ο Νικόλαος Ρούσσης*
Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!
Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες δημοσιεύσεις που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή………

«‘Ο Ανθρωπισμός κατά το ‘Ελληνικό πρότυπο είναι η πρώτη αξία και η μοναδική αρετή τού ανθρώπου, πού περιλαμβάνει μέσα της όλες τις άλλες». CI HELVETIUS
“‘Ο πολιτισμός μας περνάει σήμερα κρίση φαινομενικά οικονομική αλλά πρωτίστως κρίση πνευματική, κρίση πολιτισμού. Δεν έχω να προτείνω άλλη θεραπεία από την επιστροφή στην ‘Ελλάδα». RENE PUAUX Γάλλος δημοσιογράφος
« ‘Ο Δυτικός πολιτισμός ανάγει την γένεση του στους ‘Έλληνες, πού πρώτοι έκαναν το βήμα από τα φυλετικά ήθη στο ανθρώπινο φρόνημα».
K. POPPER
«Οι ‘Έλληνες είναι ό πιο αξιόλογος λαός πού υπήρξε ποτέ ως σήμερα. Υπήρξαν αυτοί πού άρχισαν σχεδόν τα πάντα, αν εξαιρέσουμε τον Χριστιανισμό, ( ? ) όλα εκείνα στα οποία θεμελιώνεται ό σύγχρονος κόσμος...’Ήσαν οι πρώτοι πού απέκτησαν ιστορική φιλολογία.. Υπήρξαν οι θεμελιωτές των μαθηματικών, της φυσικής, της διδακτικής πολιτικής μελέτης, της φιλοσοφίας. Σε όλα πραγματοποίησαν τα πρώτα βήματα πού αποτελούν την αφετηρία όλων των υπολοίπων». J. S. MILL
«Περίπου όλες οι υποθέσεις πού δέσποζαν στη νεώτερη φιλοσοφία, διατυπώθηκαν για πρώτη φορά από τούς ‘Έλληνες ».
ΒΟΒ RUSSELL The Legacy of Greece
«Οι Δυτικοί κληρονόμησαν από τους ‘Έλληνες όλα όσα οί γονείς μεταδίδουν εις τα φυσικά τέκνα τους». ΤΟΥΝΒΕΕ
«Καλλιτέχνες θαυμαστοί και αιώνιοι δημιούργησαν ένα τύπον υπεραισθητής αληθείας όπως και αισθητού κάλλους, τού οποίου είναι αδύνατον να αποφύγει κανείς την γοητεία.
Οι ‘Έλληνες φιλόσοφοι προσέδωσαν εις την Μεταφυσική κυρίως τοιαύτην τελειότητα, ώστε να αποτελεί αύτη τον συντελεστή όλων των νεωτέρων φιλοσοφικών συστημάτων. Ίσως σήμερον οι ψυχικές επιστήμες θα ευρίσκοντο εις το σημείο προόδου εις το οποίον ευρίσκονται οι φυσικές επιστήμες και αύται αντιστρόφως -αί φυσικαί επιστήμαι- θά ήσαν εις την ιδίαν αβεβαιότητα πού είναι οι ψυχικές επιστήμες, εάν εκεί κάτω, εις μίαν γωνία της Ευρώπης, δεν ζούσε ένας ευγενής λαός, θηρεύων προ πάντως την τελειότητα της μορφής και την ακρίβεια». ΜΠΕΡΞΟΝ
« Οι ‘Ελληνες είχαν τό χάρισμα νά απορούν γιά πράγματα πού άλλοι λαοί τά νόμιζαν αυτονόητα».
 Ρ. ΜΠΛΟΥΜΦΙΕΛΝΤ
«Οι ‘Έλληνες κατόρθωσαν εδώ και χιλιάδες χρόνια μιλώντας για πολύ σπουδαία πράγματα, να πουν την τελευταία λέξη».
B. RUSSELL Άγγλος φιλόσοφος (βραβείο Νόμπελ)
«GRAECIA CAPTA FERUM VICTOREM CEPIT ET ARTES INTULIT AGRESTI LATIO»
Μετάφρ. ‘Η ‘Ελλάς καταληφθείσα, τον άγριο νικητή κατέκτησε και τις τέχνες εισήγαγε εις το αγροίκο Λάτιο».
ΟΡΑΤΙΟΣ, Ρωμαίος ποιητής
« Στον Πλάτωνα χρεωστάει ό ‘Ελληνισμός και ό κόσμος το ότι ό πολιτισμός επέζησε. Είναι ό πατέρας των μεγάλων φιλοσοφικών συστημάτων τού ‘Ελληνισμού, πού τόσο βαθειά επίδραση είχαν στη ζωή των ανθρώπων». RICHARD LIVINGSTONE
«Χωρίς την ‘Ελληνικότητα δεν είμαστε τίποτα». ΕΡΑΣΜΟΣ
«Οι ‘Έλληνες απήλλαξαν τις φυσικές επιστήμες από το μυστήριο και την μαγεία και ίδρυσαν την λελογισμένη επιστήμη της φύσεως, όπως την εννοούμε σήμερα». BERTH
«’Αν ή ‘Ελλάς δεν είχε υπάρξει, ό κόσμος μας θα ήτο αδύνατος ». RICHARD LIVINGSTONE

Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.
Συνεχίζεται…
*