13.2.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 10η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ )

Γράφει ο συνεργάτης μας Νίκος Ρούσσης

Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, συγκεντρώνοντας με κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες, αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη. Και θα την κάνουμε!

Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους, που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή…

‘O Ernest Renan (1823-1892), Γάλλος φιλόσοφος καί συγγραφεύς - στό περίφημο έργο του «Προσευχή επάνω στην ’Ακρόπολη».(1865) μάς λέγει, ότι έζησε ένα προσωπικό υπαρξιακό δράμα.
Πίστευε ότι θα επισκεπτόταν ένα είδος μουσείου και βρέθηκε μπροστά σέ κάτι συναρπαστικό. «‘Όταν είδα την ’Ακρόπολη, μού αποκαλύφθηκε τό Θείον».. εκεί όπου « ‘Όλα είναι σύμβολο και όνειρο».
«‘Η στοιχειώδης εκπαίδευσης για όλους τούς πολίτες υπήρχε από νωρίς στην ’Αθήνα, τουλάχιστον έναν αιώνα πριν από τον Σωκράτη, και ό αναλφαβητισμός φαίνεται ότι ήταν σχεδόν ανύπαρκτος». I. F. STONE
«‘Η μεγάλη ανωτερότητα των ‘Ελλήνων οφειλόταν ακριβώς στην ιδέα πού είχαν για την πόλη. ‘Ο βαρβαρικός κόσμος αποτελείται από τεράστιες μοναρχίες, ανοργάνωτες μάζες. Μόνο ό ‘Ελληνικός κόσμος ανταποκρίνεται στον ορισμό τού ανθρώπου, πού στην πληρότητα τού όρου είναι όν πολιτικό». G. GLOTZ
« ‘Η ακατανίκητη γοητεία της ‘Ελλάδος έγκειται στην αδιάκοπη αναπόληση τού πλουσιοτέρου σε ομορφιά, ποίηση και φιλοσοφία πολιτισμού πού υπήρξε ποτέ». RENE PUAUX.
«’Από πολύ μικρός μελέτησα τα αρχαία ‘Ελληνικά, και ως γλώσσα και ως πολιτισμό. ‘Όλοι οί άνθρωποι τού πνεύματος στη Δύση έχομε βαπτιστεί στα νάματα τού αρχαίο-Ελληνικού πολιτισμού. Θεωρούμε την Ελλάδα Μητέρα μας». ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ, Φιλόσοφος – συγγραφεύς, σε συνέντευξη, 1966
«Αν στην βιβλιοθήκη σας δεν έχετε έργα των Ελλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι δίχως φως». BERNARD
« ‘Όταν αναλογιζόμαστε το χρέος της ανθρωπότητας προς τούς ‘Έλληνες, έχουμε την τάση να σκεπτόμαστε αποκλειστικώς τα αριστουργήματα της λογοτεχνίας και της τέχνης πού μάς άφησαν.
‘Όμως ή ‘Ελληνική μεγαλοφυΐα είναι πολύπλευρη. ‘Ο ‘Έλλην, έτεινε κατά των ίδιον ακατανίκητο τρόπο και προς τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και γενικώς προς τον τρόπον τού σκέπτεσθαι με ακρίβεια και λογική.
Το να είσαι ‘Έλλην σήμαινε να ζητάς να μάθεις, να μάθεις την πρωταρχική σύσταση της ύλης, το νόημα των αριθμών, τον κόσμο ως λογικό σύνολο». T. L. HEATH Πανεπιστήμιο ’Οξφόρδης
« ‘Η Ρώμη από πολιτιστικής πλευράς κατάντησε παράσιτο της ‘Ελλάδος».
BOB RUSSELL ‘Ιστορία τις Δυτικής Φιλοσοφίας.
« ‘Η Λατινική φιλολογία στην πραγματικότητα είναι ‘Ελληνιστική...Το ίδιο ισχύει για το σύνολο τού πολιτισμού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».
A. TOYNBEE The Legacy of Greece
«’Αν οι αρχιτέκτονες της αναγεννήσεως είχαν υπ’ όψιν τους όχι τα Ρωμαϊκά οικοδομήματα αλλά τα ‘Ελληνικά, ή εξέλιξης της σύγχρονης αρχιτεκτονικής θα ήταν απείρως καλύτερη. Διότι φαίνεται ότι το μυστικό της ομορφιάς της αφηρημένης μορφής και της τέλειας αρμονίας, απεκαλύφθη μόνον στους ‘Έλληνες και σε κανέναν άλλον λαό τού κόσμου». R. BLOOMFIELD
‘Ο Κικέρων λέγει το 79 π. Χ.
«Χρωστούμε στο ένδοξο ‘Ελληνικό έθνος διότι εκπαιδευθήκαμε με την διδασκαλία του, την οποίαν οφείλουμε να μεταδώσουμε και σε άλλους».
«Δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο έργο στην πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας από τον «Οιδίποδα Τύραννο» τού Σοφοκλέους». ΖΑΝ ΡΙΣΠΕΝ
«‘Όλες οί μορφές τού πολιτισμού στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήσαν απλώς κλάδοι τού μεγάλου ‘Ελληνικού πολιτισμού». G. H. WELLS
«‘Η Θεία Χάρη δεν υπήρξε φυσική δωρεά τού ‘Ελληνικού Λαού. ’Ήταν ή κατάληξη της προσπάθειας σαν μία αργή προοδευτική πορεία.
’Εδώ βρίσκεται ίσως τό μυστικό τού ‘Ελληνικού θαύματος». RENE PUAUX
«Χωρίς ‘Ελληνομάθεια δεν υπάρχει παιδεία».
ΤΟΛΣΤΟΙ
«‘Η μεγάλη, ή αναφαίρετη, πρωτοτυπία των ‘Ελλήνων συνίσταται στο ότι είναι .. ‘Έλληνες.
’Αντιθέτως οι Ρωμαίοι και εμείς, βρισκόμαστε σ ένα σάκο από ‘Ελληνικό δέρμα. Ούτε οι Ρωμαίοι ήσαν, ούτε εμείς είμαστε ‘Έλληνες, απλώς τούς μιμούμεθα...
Οί Ρωμαίοι μπορούσαν να αυτοαποκαλούνται άμεσοι κληρονόμοι των ‘Ελλήνων, ενώ εμείς είμαστε μόνον έμμεσοι κληρονόμοι τους, κληρονόμοι των κληρονόμων». J BRUNSWICK
«Στην ‘Ελλάδα ό πολιτισμός έφθασε στην ολοκλήρωσή του.
Οι ‘Έλληνες κατέγραψαν την ιστορική εμπειρία τους πολύ καλύτερα απ’ όσο εμείς την δικήν μας. ’Αυτοί οι άνθρωποι βάδισαν στο δρόμο όπου εμείς τώρα βαδίζουμε. Πήγαν μακρύτερα από εμάς.
’Έφτασαν ώς τό τέρμα του και την σοφία της μεγαλύτερης πείρας τους και την οξύτητα της μεγαλύτερης οδύνης τους, την εξέφρασαν με την ομορφιά των λέξεών τους.
Με την συγκριτική μέθοδο μελέτης διδασκόμαστε αλήθειες πού διαφορετικά δεν θα ανακαλύπταμε. Λ.χ. μαθαίνουμε περισσότερα για τον Χριστιανισμό μελετώντας την Θρησκεία των ‘Ελλήνων, απ’ όσο αν τον μελετούσαμε αγνοώντας την». Α. ΤΟΥΝΒΕΕ
«Οι ’Αθηναίοι ήσαν πάνω απ’ όλα πολίτες, και αυτό ακριβώς δημιούργησε το μεγαλείον της Ελλάδος». ΚΛΩΝΤ ΜΟΣΣΕ.
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.
Συνεχίζεται ……