8.1.20

ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Π.Α) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ