22.1.20

Πανελλήνιος Στρατιωτικός Αγώνας-Άσκησης Εφέδρων "Μακεδονομάχος 2020 "
Ανακοινώθηκε ότι η  περιοχή διεξαγωγής του Πανελλήνιου Στρατιωτικού Αγώνα-Άσκησης Εφέδρων Μακεδονομάχος 2020  είναι η Ελαφίνα Ημαθίας