16.1.20

Σκίτσο του Ηλία Μακρή (15.01.20)

Αλήθεια, που  σπούδασαν νομικά κάποιοι; Στο Μπάγκλα Ντες;
ΑΛΕΞ