27.11.19

Άσκηση "ΣΙΔΗΡΑ ΞΥΗΛΗ '19" από την 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία "Πόντος" (VIDEO)


Άσκηση "ΣΙΔΗΡΑ ΞΥΗΛΗ '19" από την 71η Αερομεταφερόμενη
 Ταξιαρχία "Πόντος", με την αντίστοιχη Αμερικανική, τη Δευτέρα 25
 Νοεμβρίου 2019, στο στρατόπεδο Κορομηλά στην Αργυρούπολη Κιλκίς.