30.10.19

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας: Για πρώτη φορά η Ελλάδα δανείστηκε με επιτόκιο 0%!

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0%, από 0,1% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,88 φορές έναντι 2,44 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία.

Στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων έξι μηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου, το επιτόκιο άγγιξε σχεδόν το 0. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 0,097% έναντι 0,15% στην αμέσως προηγούμενη έκδοση, ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν διαμορφώθηκαν στα 1,526 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,44 φορές.
Εξάλλου, στις αρχές του μήνα, η Ελλάδα κατάφερε για πρώτη φορά να δανειστεί με αρνητικό επιτόκιο, καθώς στη δημοπρασία 3μηνων εντόκων της 9ης Οκτωβρίου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο -0,02%.
https://www.pronews.gr/