12.9.19

Ελλάδα - Τουρκία - Έρχεται το πρώτο F-16 Viper