10.7.19

Σφίγγει τα λουριά σε υπουργούς και υφυπουργούς ο Μητσοτάκης

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο πρώτο αυριανό υπουργικό συμβούλιο ο Μητσοτάκης θα ξεκαθαρίσει μια σειρά από ασυμβίβαστες συμπεριφορές για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, ενώ θα περιγραφεί ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. 
Σε γενικές γραμμές, το νέο μοντέλο συνίσταται στα εξής:

-Κάθε υπουργός θα παραλάβει ένα φάκελο με τον εξαμηνιαίο σχεδιασμό του τομέα ευθύνης του.

-Θα περιγράφονται λεπτομερώς οι συγκεκριμένοι στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν ανά υπουργείο μέχρι το Δεκέμβριο και ο τρόπος της αξιολόγησης κάθε κυβερνητικής δράσης. 


-Στους υπουργούς και τους υφυπουργούς θα τεθούν ασυμβίβαστα. Μεταξύ άλλων θα απαγορευθεί η πρόσληψη συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού, ενώ απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης με το δημόσιο θα έχουν και οι σύζυγοι, όπως και τα παιδιά των κυβερνητικών στελεχών. 

-Σε όλο το κυβερνητικό σχήμα -υπουργούς, υφυπουργούς και γενικούς και ειδικούς γραμματείς- θα απαγορευθεί οποιασδήποτε παράλληλη επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα.

-Οι γενικές γραμματείες των υπουργείων θα μειωθούν από 93 σε 60, ενώ δραστικά μειωμένος θα είναι και ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων που μπορούν να τοποθετήσουν τα μέλη της κυβέρνησης.

zougla.gr