4.3.19

Ἐν ὄψει ἐκλογῶν

Γράφει συνεργάτης μας
Φώτης Μιχαήλ, ατρός
πολιτισμός, τοτέστιν , ργάνωση το Τρόπου ζως, εναι σπουδαία κατάκτηση το νθρώπου, λλά σαφς μεταπτωτική. Δηλαδή, εναι μέν σημαντικότατο πίτευγμα, λλά τελές καί μπαθές. Κατορθώνει καί παλύνει τόν πόνο τν δυσκολιν καί μορφαίνει κάπως τήν ζωή το νθρώπου, λλά πό μόνος του πολιτισμός δέν καταφέρνει νά τόν σώσει. Διότι, πλούστατα, βαθιά στό μεδολι του μπεριέχει διος τό στοιχεο τς φθορς καί το θανάτου. Καί ς φθαρτός καί θνησιγενής πού εναι, δυνατε παντελς νά προσφέρει τέλεια καί θάνατα δωρήματα.

’’Πν δώρημα τέλειον νωθέν στι καταβανον’’. άν θέλουμε νά μιλμε γιά τελειότητα, τότε, σύμφωνα μέ τήν Πίστη μας, φείλουμε νά στρέψουμε τίς καρδιές μας πρός τόν Ορανό, στόν ησο Χριστό. κενος εναι Ζωή καί τό Φς. κενος εναι Πηγή παντός γαθο, κάθε τελείου δωρήματος. κενος εναι δός. Εναι σαρκωμένη λπίδα καί Σωτηρία το Γένους τν νθρώπων. Εναι τό τέλειο καί μοναδικό πόδειγμα τς ντως Ζως.

Μελετντας, στω καί κροθιγς, τήν ργόσυρτη στορική διαδρομή το νθρωπίνου γένους, διαπιστώνουμε, τι κυκλικός χαρακτρας τν γεγονότων καθορίζεται ατιολογικς ποκλειστικά καί μόνον πό τά πάθη του, διαίτερα ταν ατά λευθερώνονται καί φήνονται ντελς χαλίνωτα.  

Μπροστά στήν στορικς διαμφισβήτητη ατή πραγματικότητα, πόσο τραγική φαντάζει σήμερα πομάκρυνσή μας πό τό θέλημα το Θεο καί νάθεση κάθε λπίδας μας σέ συστήματα γκεφαλικς καθαρά πινόησης, σέ ποψήφιους κυβερντες γεμάτους πάθη καί δυναμίες!

Τήν φαυλότητα, τήν ναξιοπιστία καί τήν διαστροφή πλήθους ξιωματούχων πολιτικν καί χι μόνον, τήν δοκιμάσαμε ς λαός πί τη πολλά. μισόκαλος στήν ρχή, μέχρι νά μς βάλει στό χέρι, μς ξεγέλασε μέ δρα φανταχτερά. Μέ καλύτερες μοιβές, μέ πολυτελ ατοκίνητα, μέ γχρωμες τηλεοράσεις, μέ δάνεια γιά διακοπές καί ξοχικά, μέ πανέξυπνα κινητά κ..π. Στήν συνέχεια, σάν εδε τι τσιμπήσαμε, βαλε τά μίσθαρνα ργανά του, νά μς χορέψουν κυριολεκτικά στό ταψί. γεσίες παρηκμασμένες, βουτηγμένες μέσα στήν μαρτία, νέλαβαν νά δηγήσουν καί τόν λαό στόν διο βορκο, στήν δια παρακμή.

γραφε συμβουλευτικά Μέγας Φώτιος πρός τόν νεοφώτιστο γεμόνα τν Βουλγάρων Βόγορι-Μιχαήλ: « τν ρχόντων τρόπος νόμος γίνεται τος πό χερα».(*) Πρόσεχε Βόγορι. Τό θος τν ρχόντων γίνεται νόμος γιά τόν πλό λαό. Πρόσεχε, διότι φαλοι ρχοντες διαπλάθουν φαύλους πολίτες.

Ατό κριβς πραγματοποιήθηκε καί στήν Πατρίδα μας κατά τά τελευταα διαιτέρως χρόνια, καί τσι φτάσαμε δ πού φτάσαμε: Στίς μίζες, στήν διαπλοκή, στήν ασχροκέρδεια, στήν διάλυση το θεόσδοτου θεσμο τς οκογένειας, στήν ναγνώριση καί πιβράβευση τς διαστροφς.

Στήν δια πιστολή του πρός τόν Βόγορι, Μέγας Φώτιος γραφε καί τό ξς: «Μέθην καί τρυφήν τν ρχόντων ναυάγιον νόμιζε τν ρχομένων».
Πρόσεχε Βόγορι, παιδί μου. Τώρα, πού γινες γεμόνας νός λόκληρου λαο, μήν πάρουν τά μυαλά σου έρα καί τό ρίξεις στά φαγοπότια, στήν χλιδή, στόν πλουτισμό καί τήν κολασία. άν φερθες τσι, τότε καί λαός σου θά κάνει τά δια. Πρόσεχε, διότι τό  ποτέλεσμα θά εναι ναυάγιο καί καταστροφή.

λόγος το γίου μας εράρχου, το Μεγάλου Φωτίου, ς πανεπίκαιρος, βρκε δυστυχς καί στήν περίπτωση το δικο μας λαο, κατά τά τελευταα χρόνια, πλήρη φαρμογή. λαός μας μιμούμενος τήν ‘’τρυφήν καί μέθην’’ μεγάλης μερίδος ξιωματούχων του (πολιτικν, κκλησιαστικν, καδημαϊκν κ..), πό τήν διαπλοκή, τίς μίζες καί τήν ασχροκέρδεια πέρασε πολύ γρήγορα στήν τρυφηλή ζωή καί τήν κολασία. Πέρασε στήν λάσσονα προσπάθεια, προχώρησε στά δάνεια, φτασε στήν περχρέωση καί κατέληξε στό ναυάγιο καί τήν καταστροφή.
’’Τά ψώνια τς μαρτίας θάνατος’’. Τό διδαχθήκαμε, τό ξέραμε, λλά, δυστυχς, παρασυρθέντες πό τίς δόλιες ποσχέσεις το λλοτρίου, ς λαός, τό περιφρονήσαμε καί τό πληρώσαμε πανάκριβα. Τό πληρώσαμε. Τό ρώτημα, μως, εναι: Βάλαμε μυαλό; Ξυπνήσαμε; Μετανοήσαμε; Πήραμε τήν πόφαση νά λλάξουμε ρότα;

πό τήν πλευρά το λαο εναι λοφάνερες πρός στιγμήν ο δυναμίες του γιά δυναμική συλλογική ντίσταση καί ταχεα νάκαμψη. δυναμίες, πάντως, σέ μεγάλο βαθμό δικαιολογημένες, διότι τί προϋποθέσεις γρήγορσης μπορε νά διαθέτει νας λαός τεχνηέντως κμαυλισμένος, περιφρονημένος, παρατημένος καί κατήχητος πί τη πολλά;

ντούτοις, τά τελευταα γεγονότα μις λο καί αξανόμενης λαϊκς ντίδρασης πέναντι σέ μειοδοτικές συμπεριφορές τόσο τς πολιτικς σο καί τς κκλησιαστικς μας γεσίας, φανερώνουν τι μεγάλη μερίδα το λαο ρχίζει καί ξυπν.

Φαινόμενο διαμφισβητήτως παρήγορο, λλά κόμα σθενές, διοργάνωτο καί δύναμο.  νίκανο πρός ρας νά μετατρέψει μιά σπίθα παραχωμένη σέ φλόγα δυνατή. Φλόγα, πού θά κάψει κάθε σάπιο, πού θά φωτίσει τίς ναρκωμένες συνειδήσεις μας καί θά ξαναζεστάνει  τίς καρδιές μας γιά γνες πέρ το ραίου, το Δικαίου καί το ληθινο.

Πόσο πιό εκολα θά γίνονταν τά πράγματα σήμερα στήν πολύπαθη Πατρίδα μας, άν πό τήν πλευρά τους ο πίδοξοι αριανοί πολιτικοί καί λλοι γέτες εχαν τό φιλότιμο νά συμμεριστον καί νά πακούσουν σέ μιά τελευταία πατρική παραίνεση το Μεγάλου Φωτίου, πού λέει: «σ δέ τις προέχει τ ρχ, τοσούτ χρεωστε πρωτεύειν καί τ ρετ». Μέ πλά λόγια, σο πιό μεγάλη ξουσία ποκτ κάποιος, τόσο πιό πολύ φείλει νά διακρίνεται καί στήν ρετή.


3.3.2019

(*) Ἡ παραινετική, πρός τόν ρχοντα τν Βουλγάρων Βόγορι-Μιχαήλ, πιστολή το Μεγάλου Φωτίου περιέχεται στό βιβλίο πό τόν τίτλο ''Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως - Ο ΗΓΕΜΩΝ'', τν κδόσεων ‘’ΑΡΜΟΣ’’.