12.12.18

Αστυνομική επιχείρηση σε χώρους του ΑΠΘ, πέριξ αυτού και στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης