8.9.18

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ήταν του ΙΟΥΔΑ, η ΝΙΚΗ όμως του ΧΡΙΣΤΟΥ - "Ο καιρός γαρ εγγύς"