18.7.18

Ὁ «Ἀττίλας» καὶ ἡ νέα «πληγὴ» γιὰ τὸ ἔθνος


Ἡ τραγωδία στὴν Κύπρο το 1974 δὲν ἔγινε

 μάθημα, ὅπως ἔδειξε ἡ συμφωνία για τὸ 

ὄνομα τῶν Σκοπίων


Ἀπὸ τον Δημήτρη Γαρούφα* 


Στὶς 20/7/2018 συμπληρώνονται 44 χρόνια ἀπὸ
 τὴν ἡμέρα ποὺ τουρκικὰ στρατεύματα 
εἰσέβαλαν στὴν Κύπρο, καταλαμβάνοντας 
μικρὴ ἔκταση στὴν ἀρχὴ ἀλλὰ πολὺ μεγαλύτερη τὸν Αὔγουστο τοῦ 1974, μὲ 
τὸν «Ἀτίλλα 2», τὴν ὁποία κατέχουν ἀκόμα. 
Πρὶν ἀπὸ χρόνια ἄρχισαν νὰ δημοσιοποιοῦνται στοιχεῖα ἀπὸ 
ἀρχεῖα ἀλλὰ καὶ ἀπομαγνητοφωνημένες συνομιλίες του τότε ὑπουργοῦ 
Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Χ. Κίσινγκερ, ἀπὸ ὅπου, μὲ διασταύρωση στοιχείων 
καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ γεγονότα ἀλλὰ καὶ μαρτυρίες ἄλλων πρωταγωνιστῶν
 τῶν γεγονότων, εἰκάζεται ὅτι μᾶλλον ἦταν γνώστης σχεδίου ποὺ 
πρόβλεπε πραξικόπημα ἀνατροπῆς τοῦ Μακαρίου ἀπὸ τὸν «ἀόρατο» δικτάτορα
 τῆς Ἑλλάδας Δ. Ἰωαννίδη -τὸν ὁποῖο κάποιοι (ποιοὶ ἄραγε;) εἶχαν διαβεβαιώσει
 ὅτι θὰ πετύχαινε ἔτσι...