25.1.18

Ο στρατηγός ε.α. Φραγκούλης Φράγκος για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη