29.8.17

Ας το δουν οι σύγχρονοι..."προοδευτικοί"!