20.4.17

Αντνάν Μεντερές - Ερντογαν : Βίοι παράλληλοι ...
Κοινή γαρ η των αιμοβόρων κυνών τύχη... 


Juan