20.3.17

Βίντεο από τη χθεσινή πορεία του " Ιερού Λόχου 2012- Εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη