31.10.16

Μικροομολογιούχοι έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ