8.2.16

Διάλειμμα (από τις ειδήσεις...) με ένα καταπληκτικό θέαμα !!! (*****)

El Gamma's Touching Tribute To Mother Nature | Asia’s Got Talent Grand 

Επιμέλεια: Από τους εν Γαλλία συνεργάτας μας
, 
Michel-Nelly Brisemure