3.2.16

22.000 πρόστιμο για διόδια που δεν πλήρωσε!