6.10.15

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αυγής για τον ισολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης

Χρυσή Αυγή-Νομαρχιακή Οργάνωση Θεσσαλονίκης

 06/10/2015 

Η Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλονίκη καταψηφίζει τον ισολογισµό του Δήµου Θεσσαλονίκης για το οικονοµικό έτος 2014 εκφράζοντας έτσι την αντίθεση της στην πολιτική της δηµοτικής αρχής, η οποία απουσία πρωτοβουλιών και αναπτυξιακού σχεδίου για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας αναγκάζεται να προσφεύγει στην βολική τακτική της επίκλησης «πλεονασµατικών» λογιστικών δεδοµένων κι όχι στην πραγµατικότητα, που απέχει κατά πολύ από την αριθµητική απεικόνιση της.