12/27/2009 02:04:00 μ.μ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

* Μας τις έστειλε η συνεργάτις μας καθηγήτρια Ρένα Ρα.
* Καθημερινά, θα γίνεται ανάρτηση 10 φωτογραφιών της παλιάς Θεσσαλονίκης

EFENPRESS