26.3.22

Γιώργος Φίλης, Μια περιοχή του μεγέθους της Ελλάδας έχει κατακτήσει η Ρωσία στην Ουκρανία

 

Αναρτήθηκε από τον Μιχάλη Τσολάκη