3.7.21

Εξωτερική πολιτική με Μητσοτάκη vs Εξωτερική πολιτική με Τσίπρα (επανάληψη)


( Στην Ελλάδα, ο  μη χείρων, βέλτιστος ) Juan