3.7.21

"Μας καθυστέρησαν"! Το ελληνικό φάρμακο που τελειώνει τον κoβιvτ σε 48 ώρες