22.5.21

ΥΕΘΑ για τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Σερβίας

Όλα καλά, αλλά αυτό δεν λέγεται "αμυντική συνεργασία"
Juan

 Σε απάντηση σχετικής ερώτησης για τις συζητήσεις από τον Μάιο του 2019 με σκοπό την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας - Σερβίας, που κατέθεσε ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Τριμερής στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Σερβίας», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρει:

«Επί του παρόντος, δεν υφίστανται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ, που να άπτονται της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, υφίστανται εγκεκριμένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες υλοποιείται ο Εθνικός Αμυντικός Σχεδιασμός, μέσω αντίστοιχων εξοπλιστικών υποπρογραμμάτων, προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις της Δομής Δυνάμεων των ΕΔ, και οποιαδήποτε λύση εξυπηρετεί τον εν λόγω σχεδιασμό, εξετάζεται και αξιολογείται διεξοδικά, συνεκτιμώντας τις εκάστοτε επιχειρησιακές και οικονομικές συνθήκες.

Εντούτοις, όσον αφορά σε θέματα Αμυντικής Βιομηχανίας με τη Σερβία, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την πλευρά Ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, όπως η INTRACOM, η MILTECH GRANDEX, η EAB, η SOUCOS, η THEON, η JET ENGINEERING, κ.ά. για συνεργασία στους αντίστοιχους τομείς ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω, αναφορικά με την ανάπτυξη διμερούς αμυντικοτεχνικής συνεργασίας με τη Σερβία, το Μάιο 2019, ξεκίνησαν συζητήσεις μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών με σκοπό την ενίσχυση της στρατιωτικής τους συνεργασίας.

Ειδικότερα, ως προς το πυραυλικό σύστημα «ALAS», έχει ήδη πραγματοποιηθεί παρουσίαση του συστήματος στη χώρα μας, ενώ έχει τεθεί από τη σέρβικη πλευρά το θέμα της συνεργασίας με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την παραγωγή και αγορά του εν λόγω συστήματος. Επιπλέον, το Μάρτιο 2020, η Σερβία προσκάλεσε την χώρα μας να παρακολουθήσει την επίδειξη του συστήματος, η οποία θα υλοποιούταν στο πεδίο βολής Nikinci».

https://www.defencenet.gr/