30.4.21

Σε κενά αέρος έπεσε η απάντηση του ΥΠΕΘΑ για το ΝΙΜΤΣ
 Γράφει ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α 

Παναγιώτης Δημητριάδης  Μέλος του ΔΣ της ΕΑΑΑ

Η απάντηση του ΥΠΕΘΑ στην  ερώτηση 5043/12-03-2021 της ΒτΕ για την παύση της εισφοράς του 3% υπέρ ΝΙΜΤΣ από τους απόστρατους και τις ορφανικές οικογένειες της Π.Α φαίνεται  ότι έπεσε σε κενά αέρος αφήνοντας contrails με σοβαρά ερωτηματικά για τον χειρισμό του θέματος 

Στην επίσημη ιστοσελίδα του  ΝΙΜΤΣ, αναφέρεται  ότι <<κάθε χρόνο νοσηλεύονται πάνω από 15.000 ασθενείς, ενώ  εξετάζονται στα εξωτερικά  ιατρεία περί τις 100.000 >>. Από το  σύνολο αυτό μόνο,  το  30% είναι δικαιούχοι  σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, ενώ η ταυτότητα του  70% φαίνεται ότι χάνεται στο προαύλιο του ΝΙΜΤΣ.

Με το άρθρο 7 σχετικού νόμου του  1945 καθορίσθηκε το  θεσμικό πλαίσιο  παροχής  υπηρεσιών περίθαλψης στους απόστρατους και τις ορφανικές οικογένειες  της Π.Α, αναφέροντας σχετικά ότι   << Προσωρινά και μέχρι της ίδρυσης Νοσηλευτικού Ιδρύματος από την ΠΑ, η  νοσηλευτική περίθαλψη  θα παρέχεται από το ΝΙΜΤΣ για τους απόστρατους,  τα μέλη των οικογενειών τους και τα ορφανικά μέλη.  Για τον σκοπό αυτό καθορίζεται μηνιαία εισφορά εκ του μερίσματος >> 

Το 251 ΓΝΑ ιδρύθηκε το 1976 και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον  σχετικό νόμο η εισφορά του ΝΙΜΤΣ θα  έπρεπε να παύσει.  Επομένως η επίκληση  σε θεσμικό πλαίσιο χωρίς να προσδιορίζεται από το ΥΠΕΘΑ, είναι ατυχής.

  Το ετήσιο ποσό, βάσει της εισφοράς του 3% δεν είναι 1.032.000  αλλά πάνω από 1,4 εκατ. .μόνο εκ των μερισματούχων της Π.Α, ενώ  την τελευταία δεκαετία αποδόθηκε στο  ΝΙΜΤΣ ποσό άνω των  12 εκατ ευρώ, χωρίς να αναφέρεται ο πακτωλός των   εκατομμυρίων   που λαμβάνει  από κρατικές επιχορηγήσεις  και από τις εισφορές των μερισματούχων των  ΜΤΣ και της ΕΛ.ΑΣ.  Έσοδα τα οποία ουδέποτε απέκτησαν  τα άλλα Στρατιωτικά Νοσοκομεία για την λειτουργία τους.    

Καμία αναφορά δεν γίνεται για τις επί πλέον κρατήσεις 6% εκ της σύνταξης για περίθαλψη των αποστράτων και των  ορφανικών οικογενειών  της Π.Α, ήτοι συνολικά 9% και είναι οι μοναδικοί Έλληνες που  υπόκεινται αναγκαστικά σε δύο κρατήσεις για περίθαλψη, όταν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας  είναι ελεύθερα επίσκεψης σε όλους τους πολίτες .ασφαλισμένους και μη.

Η  επισήμανση   ότι <<το ΝΙΜΤΣ παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες ενώ  οι εισφορές, συνιστούν βασικό πόρο, ανελαστικής φύσης για τις λειτουργικές ανάγκες  >>  δημιουργεί μειδίαμα, διότι   ελάχιστοι γνωρίζουν την ύπαρξη του ΝΙΜΤΣ και επομένως οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι άγνωστες, αφού η εξυπηρέτηση γίνεται από το 251 ΓΝΑ.  Είναι γνωστό ότι  πρόσβαση στο ΝΙΜΤΣ όπως και σε όλα τα στρατιωτικά Νοσοκομεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες βάσει της ΚΥΑ Υ4α/137327 ΦΕΚ Β 1757/9.11.2010/ ΚΥΑ και όχι μόνο οι απόστρατοι και οι ορφανικές οικογένειες που πληρώνουν εισφορά ή οι  δικαιούχοι όπως τους ονομάζουν  για να κάνουν την ανύπαρκτη διαφορά. Η εισφορά  καθορίσθηκε ως  απαίτηση για τις  παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης το 1945  και δεν αποτελεί βασικό πόρο ανελαστικής φύσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. Οι  λειτουργικές δαπάνες  είναι ευθύνη του ΜΤΣ του οποίου  το  ΝΙΜΤΣ αποτελεί   περιουσιακό στοιχείο    και όχι οι απόστρατοι  και οι ορφανικές οικογένειες της ΠΑ. Εκτός αν η φράση  <<ανελαστική φύση>>  αφορά τα χρωστούμενα του ΕΟΠΥΥ και του ΕΚΑΒ ή του ΜΤΣ. Όσον  αφορά την αποσυμφόρηση, θα περίμενε κανείς να δει  στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας και όχι φράσεις  να κρύβονται πίσω από τα contrails.  

 Στην  αναφορά  ότι  << στο ΔΣ του ΝΙΜΤΣ υπάρχει και    εκπρόσωπος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)  και λαμβάνονται  αποφάσεις, για την βελτίωση των υπηρεσιών>>, επισημαίνω ότι, αν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΑ ουδέποτε υπήρχε ενημέρωση  για τα αναφερόμενα..  Ή εγώ είμαι μέλος σε άλλο ΔΣ ή οι χειριστές θέματος σε άλλο Υπουργείο. Όσον αφορά τη βιωσιμότητα, το ΥΠΕΘΑ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι τον Οκτ 2018  είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ/ΜΤΣ-ΝΙΜΤΣ, και  του τότε Α/ΓΕΣ και σημερινού ΥΦΕΘΑ.   Το τελευταίο θέμα της συζήτησης ήταν <<η Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του ΝΙΜΤΣ >>  Ποιος ο λόγος της εισφοράς σε ένα Ίδρυμα άλλου Μετοχικού Ταμείου το οποίο έχει θέμα βιωσιμότητας;. Σε ποιο συρτάρι είναι η μελέτη;. 

 Το 2011 με το ν. 3943/11«παύει να αποδίδεται η εισφορά των εν ενεργεία αξιωματικών της Π.Α υπέρ ΝΙΜΤΣ και αποδίδεται στο ΜΤΑ για την εκπλήρωση του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»   όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο 43 παρ 10. 

Το άρθρο 13 ν 4609/2019 με θέμα <<Κάλυψη δαπανών ανασφάλιστων δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία>>  τους δίνει  το δικαίωμα επίσκεψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία δωρεάν. Επομένως για ποιους δικαιούχους μιλά το ΥΠΕΘΑ  και για ποιες υπηρεσίες ;. Εκτός αν το ΥΠΕΘΑ πήρε χαρτάκι για να γράψει αυτά που έγραψε. Τους θυμίζω ότι ο ελάχιστος χρόνος ετοιμότητας απογείωσης για real interception  είναι των 2 min  scramble .

 Επειδή φαίνεται ότι η Βιωσιμότητα του ΝΙΜΤΣ έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο στην παύση της εισφοράς, θεωρείται αδικία να  πληρώνουν  οι οικογένειες των πεσόντων αεροπόρων, οι ορφανικές οικογένειες και οι απόστρατοι εκ της ΠΑ  την αδυναμία διαχείρισης του προβλήματος από το ΓΕΣ.  Απαιτείται άμεσα η παύση της εισφοράς και απόδοση αυτής υπέρ  ΜΤΑ για να ικανοποιηθούν οι τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο των μετόχων και μερισματούχων.  Τουλάχιστον τα χρήματα να πιάσουν τόπο και όχι να πηγαίνουν στο άπατο βαρέλι του ΝΙΜΤΣ του οποίου την διεύθυνση ελάχιστοι γνωρίζουν..

https://www.militaire.gr/