12.4.21

Ἐμβόλια, Παρενέργειες, ἘνημέρωσηΤό Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ πραγματοποιεῖ 6-4-2021 έκτακτη ἐκπομπή μέ τόν ιατρό ὀγκολόγο Δρ. Δημήτρη Ἀντωνίου, γιά τίς ὑποχρεωτικές ἰατρικές πράξεις σέ μαθητές καί μεγάλους. Ἐπείγει ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς πιθανές παρενέργειες τῶν ἐμβολίων. Δέν εἴμαστε ἐναντίον τῶν ἐμβολίων καί τῆς ἰατρικῆς. Εἴμαστε ὅμως ἐναντίον τῆς ἰατρικῆς βαναυσότητας καί τῆς ἐνοχοποίησης τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἀπό τούς πολιτικούς.