21.4.21

“Όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνεργασία με τη Γαλλία”;

 


Γράφει ο Σπύρος Λίτινας 

Δικηγόρος Παρ ‘ Αρείω Πάγω , LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο .

Με αφορμή όσα εξελίχθηκαν τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα με το Γαλλικό ερευνητικό σκάφος που πραγματοποιούσε νόμιμες έρευνες σε περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, ας αναλογιστούμε όλοι μας ,  τι ζημιά θα μπορούσε να προκύψει για τα τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας, αν το ερευνητικό σκάφος αντί για Γαλλικό ήταν άλλης χώρας . 

Για να ακριβολογούμε ,όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την Τουρκία και τους εταίρους και συμμάχους μας, υπήρχε περίπτωση το ερευνητικό σκάφος να ήταν  κάτι άλλο εκτός από Γαλλικό;

Για να μη καταντήσουν ,λοιπόν,  έπεα πτερόεντα, οι εύστοχες και  ορθές διακηρύξεις του ΥΠΕΞ μας στην Άγκυρα, απαιτείται αποφασιστική συνεργασία με την Γαλλία και από κοινού πάτημα θαλάσσιων χωραφιών ,  και ας στεναχωρηθούν  κάποιοι φίλοι και  σύμμαχοι  . 

Αυτά ας τα έχουν υπ ‘ όψιν όση προκρίνουν τον γεωπολιτικό παράγοντα έναντι του επιχειρησιακού ως κριτήριο για την επιλογή των νέων φρεγατών του Π.Ν.”


https://www.militaire.gr/