23.4.21

Με κατάνυξη προ της Μεγάλης Εβδομάδος - Νεανικές Αναζητήσεις 174, Δημήτριος Λυκούδης