30.3.21

Όσιος Ιωάννης εν τω φρέατι" (30/03)

 - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 172, Δημ. Λυκούδης