17.2.21

Τρέχουσες Επιχειρησιακές Δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων