2.2.21

Άγιοι Σπετσιώτες Νεομάρτυρες Σταμάτιος, Ιωάννης, Νικόλαος

  (03/02) - του συνεργάτου μας κ.  Δ. Λυκούδη- Θεολόγου-Φιλολόγου