20.1.21

Καταγγελία...

Θα κάνω και εγώ καταγγελία. 
Το 1926 με είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά 
ο παππούς μου!

Μπάμπο Γραία του Μαθουσάλα!