9.1.21

Ζωτικά δικαιώματα της χώρας δεν πρέπει να χαθούν"-Γρ.Δεμέστιχας Επίτιμος Αρχηγός Στόλου