28.1.21

Και όμως! Είχαν τέτοια ταπείνωση

 Του συνεργάτου μας κ. Δημ. Λυκούδη, Θεολόγου-Φιλολόγου