18.1.21

Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας (20/01)

- ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 162, Δ. Λυκούδη- Θεολόγου, Φιλολόγου.