16.1.21

Ιησού Επιστάτα, ελέησον ημάς" (ΙΒ' Λουκά, 10 λεπρών), Νεανικές Αναζητήσεις 162

 του συνεργάτη μας, Δημητρίου Λυκούδη- Θεολόγου-Φιλολόγου