29.11.20

''Τα ΗΑΕ θα παραχωρήσουν Mirage 2000-9 στην Αθήνα''